NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: PANGKEP, 31 JANUARI 1978
Agama: ISLAM
Pendidikan:
Jurusan:
Status: CLEANING SERVICE
Jenis GTK:
Alamat :